El món educatiu i la custòdia del territori. Guia per emprendre iniciatives de custòdia en l' àmbit educatiu. (ICTIB, 2020)

manual-educacio-i-custodia_2020.pdfDescripció: Manual per emprendre iniciatives de custòdia en l' àmbit educatiu. En català (ICTIB Iniciativa de CT de les Illes Balears, 2020)
Tipus de recurs: Manuals i guies

Més informacions: https://www.ictib.net/