Què és Ses Milanes?

Ses Milanes és una iniciativa pedagògica de joc espontani a la natura situada a Bunyola (Mallorca). Va néixer l’any 2014 com una associació sense ànim de lucre per un grup de mares i pares que, juntament amb les acompanyants, gestionen les seves activitats.

El concepte educatiu s’inspira en el “Wiesbadener Wanderkindergarten” fundat a Alemanya als voltants del 1968, i al “Grup de Joc a la Natura Saltamontes” fundat l’any 2011 a Collado Mediano a la província de Madrid.

El projecte té com a objectiu provocar un canvi, tant dins de l’educació com en els valors de la societat. La iniciativa vol desenvolupar la consciència social així com, possibilitar la incorporació de l’ educació a la natura dins del sistema educatiu públic.Ses Milanes-créixer a la natura promou l’existència d’un entorn on s’afavoreixi el desenvolupament físic, emocional, cognitiu, social i perceptiu dels nens i nenes. Aquestes habilitats es cultiven amb més facilitat dins l’àmbit de la natura, on els nens i nenes poden créixer lliurement amb curiositat, entusiasme i respecte per l’entorn que els envolta. A més, l’ús diari de l’espai públic augmenta el sentit de pertinença i el sentiment de responsabilitat per la seva comunitat. Ses Milanes acompanya els nens i nenes per poder desenvolupar-se com a persones ciutadanes, tant locals com globals, respectant les diferències i les cultures de l’entorn.

Quadern del Bosc

El Quadern del Bosc és un document que inclou els trets d’identitat del projecte, els principis pedagògics i els organitzatius. Especifica els valors i objectius de Ses Milanes com a iniciativa pedagògica a la natura.

IMG-20190801-WA0002
IMG-20180206-WA0023
IMG-20190801-WA0022