Idees fonamentals

Ses Milanes-créixer a la natura es basa en cinc idees que, tot i que a continuació es presenten com a apartats formalment separats, no funcionen com a conceptes independents, sinó que existeix una interrelació entre ells.

 • Respecte de la natura
 • Joc espontani
 • Acompanyament respectuós
 • Alimentació sana i vegetariana
 • Microeconomia basada en l’autogestió sostenible i comunitària

Combinant la natura, el joc espontani, l’acompanyament emocional, l’exploració, experimentació i observació, acompanyats d’una alimentació saludable i vegetariana es promou la salut integral dels nens i les nenes.

A la natura perquè…

 • Afavoreix el moviment; la motricitat fina i gruixuda.
 • Beneficia el nostre sistema immunològic. El nostre organisme comença a recordar les reaccions i adaptacions naturals davant els diferents climatologies, disminuint així les possibilitats d’emmalaltir, creant i reforçant defenses immunològiques.
 • Potencia la capacitat per a l’observació, concentració i atenció. El nostre camp perceptiu s’amplia naturalment i a la vegada ens permet centrar-nos en un sol punt.
 • Facilita el raonament, el pensament crític i resolució de problemes, així com la presa de decisions davant de diferents reptes.
 • Afavoreix la formulació d’hipòtesis, comprovació de les mateixes; obre el camí cap al mètode científic a través de l’observació de la natura.
 • Afavoreix el desenvolupament del llenguatge i potencia l’amplitud de vocabulari.
 • Desenvolupa la imaginació i potencia els processos creatius.
 • Disminueix l’estrès i l’ansietat. S’alliberen les energies dels nens i nenes, els músculs es desenvolupen millor amb diferents moviments, forces i tensions necessàries per jugar i moure’s pel bosc. L’equilibri, el càlcul de distàncies, les forces i capacitats del propi cos s’ajusten i els sentits s’aguditzen.
 • Els espais naturals no són sobreestimulants i permeten moments d’expansió i altres de recolliment.
IMG-20190801-WA0006

A la natura, el nen o nena contacta amb les seves necessitats més íntimes, permetent una dialèctica amb l’entorn, a través de la qual construeixen una relació d’aquesta manera van assentant les bases per a la construcció del seu propi jo, de la seva personalitat. La relació amb l’altre, com a element natural o com a part d’un grup on hi ha diferents edats permet definir-nos a nosaltres mateixos i crear les bases per a la nostra identitat i per a una bona capacitat per relacionar-se i de comunicació amb els altres.

Joc lliure i espontani perquè…

Ses Milanes promou el joc lliure i espontani, on totes les activitats són creades i desenvolupades a partir de les necessitats i de les curiositats dels infants amb el suport i el sosteniment de les acompanyants. Boscos, bosquets, matolls i sotabosc, formen part de l’espai de joc. En aquests espais on s’alternen recolliment i expansió, la natura s’esdevé el lloc on aprendre. Els nens i nenes empren els materials presents a la natura com la terra, les branques, les pedres i fulles per descobrir i aprendre conjuntament. Ocasionalment se’ls proporciona alguna eina per interactuar i experimentar, com lupes, llibres sobre flora i fauna, teles o cordes, entre d’altres.

En els primers anys de vida és important oferir als nens i nenes la possibilitat d’estar en relació amb els seus iguals, en un entorn natural on puguin trobar tots els elements necessaris per desenvolupar la seva capacitat creativa i expressiva a través del joc espontani.

IMG_20180102_144153

Acompanyament respectuós perquè…

Juntament amb les famílies, les acompanyants actuen a partir de la presència i l’escolta activa. D’aquesta manera poden acompanyar durant el procés de creixement i d’aprenentatge del nen o nena a nivell evolutiu, físic, cognitiu i emocional.
És a partir de les necessitats físiques i emocionals pròpies de l’edat, així com del vincle que s’estableix entre acompanyant i nen o nena, i entre acompanyant i família, que es genera aquest tipus d’ acompanyament respectuós.
L’etapa infantil és la base de la formació de la nostra personalitat i de les relacions amb els altres així que és molt important la implicació de les famílies, juntament amb les acompanyants, per a un suport integral al procés de creixement.

IMG-20190801-WA0003
IMG-20190207-WA0013

Alimentació vegetariana perquè…

Són nombrosos els arguments que han fet prendre aquesta decisió. Des d’un punt de vista ètic, anteposant el respecte a la vida animal. Des d’una perspectiva nutricional, es troba suficient evidència científica que corrobora que una dieta vegetariana en l’edat infantil pot aportar tots els requeriments necessaris per al creixement, alhora es redueix i preveu el desenvolupament de múltiples malalties com l’obesitat o diabetis entre d’altres. Cal afegir que existeix nombrosa literatura i evidències que demostren que la primera causa de desforestació a nivell mundial és la producció intensiva de productes càrnics, així que ens sembla coherent, en un projecte en el qual es treballa immersos en la natura i sentint-nos part d’ella, promoure el cessament del seu consum.

Microeconomia basada en l’autogestió sostenible i comunitària perquè…

Les famílies de Ses Milanes són part d’un projecte associatiu, cooperatiu i comunitari. Es tracta d’una iniciativa ciutadana, no s’ ofereix un servei de pagament, ni un bé de consum, i per això es requereix d’energia, implicació, dedicació, compromís i presència per a mantenir i contribuir al creixement del projecte. Cada persona implicada es compromet a assumir diferents responsabilitats durant el seu període de permanència a Ses Milanes. D’aquesta manera, amb la contribució en hores de treball, l’associació s’estalvia despeses extra que comportarien haver de pujar la quota.

Alhora, la naturalesa autogestionada i sostenible del projecte es recolza, i en depèn també, del compromís econòmic de les famílies a través de les quotes. L’equilibri entre unes quotes accessibles i uns salaris dignes és substancialment fràgil. Un dels objectius de Ses Milanes és que no es privi cap nen o nena de la seva participació en el projecte per motius econòmics. Per això, es pretén que les famílies que puguin aportar més de la quota base, contribueixin amb una aportació econòmica més gran al projecte, i així, es facilitarà l’accés a aquelles que momentàniament no puguin arribar a la quota establerta.